Cổ phiếu - Trái phiếu

MorningStar Inc đánh giá cổ phiếu CII đang bị định giá thấp hơn giá trị thực

04 Tháng 04. 2018

Morningstar, Inc. – công ty nghiên cứu đầu tư nổi tiếng chuyên cung cấp dữ liệu thị trường và phân tích, đánh giá cổ phiếu, quỹ tương hỗ trên toàn thế giới, vừa ban hành báo cáo định giá ngắn về cổ phiếu CII.

Theo báo cáo, cổ phiếu CII đang bị định giá thấp hơn giá trị thực. Cụ thể, Morningstar ước tính giá trị thực của cổ phiếu CII tại ngày 3/4/2018 khoảng 33.990 đồng (cao hơn khoảng 16% so với giá đóng cửa cùng ngày) và dự kiến sẽ đạt khoảng 41.000 đồng tại cuối năm  2019. Bên cạnh đó, Morningstar cũng ước tính chỉ số Price/Quantitative Fair Value của CII hiện tại chỉ khoảng 0,86, thấp hơn 2% so với trung bình ngành và khoảng 6% so với trung bình toàn thị trường.

Kết quả báo cáo được dựa trên 5 chỉ số sau:

  1. Giá trị cổ phiếu theo ước tính của Morningstar (Quantitative Fair Value);
  2. Chỉ số thể hiện năng lực cạnh tranh của công ty (Quantitative Economic Moat);
  3. Chỉ số thể hiện độ chính xác trong ước tính của Morningstar (Quantitative Uncertainty);
  4. Xếp hạng sao dựa trên giá cổ phiếu theo ước tính của Morningstar, thị giá hiện tại và độ chính xác trong ước tính của Morningstar (Quantitative Star Rating) và
  5. Chỉ số thể hiện sức khỏe tài chính của công ty trong tương lai gần (Quantitative Financial Health).
Xem Báo Cáo của Morning Star

Tin tức liên quan