Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (84.8) 914 1904 – Fax: (84.8) 914 1910 – Email: info@cii.com.vn