Thông tin công bố

Giải trình liên quan đến sai phạm của công ty CII tại dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội

24 Tháng 08. 2017

Liên quan đến sai phạm của công ty CII tại dự án BOT Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, công ty kính giải trình đến quý cổ đông như sau:

  1. Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ), dự án BOT Mở rộng Xa Lộ Hà Nội được bổ sung 1.410 tỷ đồng chi phí đền bù giải tỏa (GPMB) trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc phạm vi dự án BOT Mở rộng Xa Lộ Hà Nội.
  2. Theo cách hiểu của CQNNCTQ và công ty CII, thẩm quyền phê duyệt tăng tổng mức đầu tư của dự án số tiền GPMB như trên thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư. Do vậy, công ty CII đã phê duyệt bổ sung số tiền này vào tổng mức đầu tư của dự án. Tuy nhiên, theo quan điểm của Thanh tra Chính phủ, thẩm quyền phê duyệt tăng tổng mức đầu tư thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thực hiện ý kiến của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đầu tư xây dựng Mở rộng Xa lộ Hà Nội, trong đó có nội dung bổ sung chi phí GPMB trên địa bàn tỉnh Bình Dương với số tiền 1.410 tỷ đồng.

Công ty CII kính báo để quý cổ đông được rõ và đảm bảo rằng CII hoàn toàn không bị truy thu số tiền 1.410 tỷ đồng như tin đồn hiện nay trên thị trường.

Xem Công bố thông tin

Tin tức liên quan