Cổ phiếu - Trái phiếu

Quỹ đầu tư Dragon Capital mua thêm 1.000.000 cổ phiếu CII

18 Tháng 12. 2017

Từ ngày 20/11 – 13/12 năm 2017, thông qua Công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (Ireland), quỹ đầu tư Dragon Capital đã mua thêm 1.000.000 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, Công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (Công ty DC) nắm giữ số lượng cổ phiếu CII là 3.594.304 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ sở hữu 1,46%). Sau khi thực hiện giao dịch thành công,  Công ty DC đã nâng số lượng cổ phiếu CII nắm giữ lên thành 4.594.304 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,86%).

Như vậy, sau khi công ty DC mua thêm 1.000.000 cổ phiếu CII, quỹ đầu tư Dragon Capital đã sở hữu 29.667.302 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 12,02%.

Báo cáo kết quả giao dịch Báo cáo thay đổi sở hữu của Dragon Capital

 

 

Tin tức liên quan