Thông tin công bố

Đại hội cổ đông bất thường công ty CII lần 2 năm 2016: Biên bản họp và Nghị quyết

14 Tháng 12. 2016

Sáng ngày 14/12/2016, tại Hội trường T78 đã diễn ra Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của công ty CII với các nội dung chính được thông qua với đa số phiếu như sau:

  • Chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại công ty CII E&C xuống còn 49% bằng cách bán cổ phiếu CII E&C (bán cho dưới 100 nhà đầu tư) mà CII đang sở hữu. Tùy tình hình thực tế, ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả những vấn đề có liên quan đến việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII E&C lên 51% trước ngày 30/06/2017.
  • Chấp thuận niêm yết cổ phiếu CII E&C trên HOSE.
  • Bổ sung thêm tiền thưởng vào quỹ lương 2016 của CII số tiền tương đương 0,875%/ số tiền thực tế thu được từ việc phát hành TPCĐ cho quỹ Rhinos Asset Management (RAM). Số tiền thưởng này sẽ được chi cho những thành viên Ban điều hành, các chuyên viên tham gia trực tiếp trong thương vụ phát hành TPCĐ cho quỹ RAM.
  • Chấp thuận thư xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Gerardo C.Ablaza, Jr.
  • Chấp thuận ông Kang Sang In – đại diện được RAM đề cử tham gia vào HĐQT của CII (các nội dung chi tiết về đề cử ông Kang Sang In xin xem chi tiết trong Nghị quyết đính kèm bên dưới).
Biên bản họp và Nghị quyết

Tin tức liên quan