Thông tin công bố

Công ty CII tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế phát triển kinh doanh Bất Động Sản

17 Tháng 01. 2019

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ngày 17/01/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành nghị quyết số 192/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận cho CII tìm kiếm các đối tác chiến lược là các công ty phát triển bất động sản có uy tín trên thị trường quốc tế cùng tham gia hợp tác, liên doanh… ở cấp độ từng lô đất/dự án mà CII đang có và sẽ có trong thời gian sắp đến. Việc thành lập CII Land sẽ được xem xét đến khi có các yếu tố mới hơn trong tương lai.

Xem Công Bố Thông Tin

 

Tin tức liên quan