Thông tin công bố

Công ty CII thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

27 Tháng 11. 2018

Ngày 27/11/2018, Công ty CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23 ngày 21/11/2018 (đính kèm) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại: 028 – 36221025

Fax: 028 – 36367100

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan