Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII thông báo nhận lãi trái phiếu CII11713

13 Tháng 02. 2019

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11713 (từ ngày 15/08/2018 đến 28/02/2019) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu là 21/02/2019.

Thời gian nhận lãi trái phiếu kể từ ngày 28/02/2019.

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII11713 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
    • Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
    • Điện thoại: 028 – 36221025      Fax: 028 – 36367100
XEM Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan