Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CII11709

03 Tháng 07. 2018

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/04/2018 đến 26/07/2018), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 13/07/2018
 • Thời gian nhận lãi trái phiếu: kể từ ngày 26/07/2018
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII11709 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM:
   • Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 26/07/2018
   • Điện thoại: +84-28 3823 3299 +84-28 3823 3301

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan