Thông tin công bố

Công ty CII thông báo ngày chốt danh sách dự dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2018

05 Tháng 03. 2019

Trong thông báo của CII gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 05/03/2019. Công ty CII đã chốt ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu CII để tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019 là ngày 20/03/2019.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện là 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức Đại hội vào lúc 8g00, ngày 18/04/209 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem Thông Báo

Tin tức liên quan