Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo giao dịch

27 Tháng 07. 2017

Ngày 26/07/2017, CII đã phát hành riêng lẻ thành công 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch với một số điều khoản cơ bản như sau:

 • Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/ Trái Phiếu
 • Khối lượng chào bán: 2.000.000 Trái Phiếu
 • Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, được đảm bảo giao dịch
 • Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
 • Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
 • Kỳ hạn Trái Phiếu: 2 năm
 • Lãi suất Trái Phiếu: Năm 1: 8%/năm

Năm 2: Lãi suất tham chiếu + 1%/năm

Lãi suất tham chiếu: Bình quân lãi suất huy động tiền gửi doanh nghiệp bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố bởi 4 Ngân Hàng Thương Mại: BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

 • Kỳ tính lãi và thanh toán lãi:             03 tháng/lần, trả lãi sau
 • Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Nguồn tiền trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Doanh nghiệp.
 • Mục đích phát hành Trái Phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Tổ chức đảm bảo giao dịch Trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo giao dịch Trái Phiếu:
 1. Trong trường hợp Trái Phiếu chưa niêm yết
 • Đối với các Trái Chủ có nhu cầu bán Trái Phiếu, Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu theo Giá Mua Lại.
 • Đối với các nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái Phiếu, Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu sẽ thực hiện bán lại Trái Phiếu theo Giá Bán Lại (với điều kiện Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu đang có nắm giữ Trái Phiếu).
 1. Trong trường hợp Trái Phiếu được niêm yết:

Trái Chủ/ Nhà đầu tư mua bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Trước khi kết thúc ngày giao dịch mà lệnh đặt của Nhà đầu tư chưa khớp hết, Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu sẽ mua lại theo Giá Mua Lại hoặc bán lại theo Giá Bán Lại được quy định trong trường hợp Trái Phiếu chưa niêm yết

Vào đầu mỗi Kỳ Tính Lãi, Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu sẽ công bố biểu Giá Mua/Bán Trái Phiếu của từng ngày trong Kỳ.

Đặc điểm của Trái phiếu đảm bảo giao dịch

Trái phiếu được Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC – Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu) đảm bảo giao dịch của Trái phiếu, tức là khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại Trái phiếu thì HSC cam kết mua, và ngược lại khi nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái phiếu thì HSC sẵn sàng bán.

Với đảm bảo giao dịch như trên từ Tổ Chức Giao Dịch Trái Phiếu, Trái phiếu sẽ có tính thanh khoản cao và các nhà đầu tư có thể linh hoạt trong việc quay vòng vốn ngắn hạn và được hưởng lãi suất tốt hơn so với lãi suất tiền gửi không kì hạn.

Đây là một sản phẩm huy động vốn mới của CII nên để đánh giá nhu cầu của thị trường đối với Trái phiếu đảm bảo giao dịch này, trước mắt Công ty chỉ phát hành với quy mô 200 tỷ đồng.

Nếu Trái phiếu này được thị trường đánh giá cao và  ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm và giao dịch Trái phiếu, Công ty sẽ hướng đến việc phát hành Trái phiếu đảm bảo giao dịch với quy mô ngày càng lớn hơn để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi ngắn hạn trong dân chúng, trong các doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, với lãi suất vay vốn thấp hơn. Qua đó, Công ty sẽ có được một kênh huy động vốn mới linh hoạt hơn, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng và đồng thời, giảm được chi phí sử dụng vốn.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan