Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

18 Tháng 03. 2019

Với những chiến lược đầu tư mà công ty đã thông tin đến Quý cổ đông trước đây, Công ty CII đề ra định hướng sẽ tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định, và với chi phí thấp nhằm (i) huy động đủ nguồn vốn để đầu tư những dự án hạ tầng quy mô lớn, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước, và (ii) tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm dần nợ ngắn hạn, qua đó cải thiện đáng kể sức khỏe tài chính của công ty.

Với định hướng đó, công ty đã có một thời gian khá dài làm việc với một số đơn vị bảo lãnh quốc tế, các quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí…và qua đó đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ thị trường vốn trong và ngoài nước.

Hôm nay, sau hơn một năm thương thảo và làm việc, công ty CII kính thông báo đến quý cổ đông CII đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo. Một số điều khoản cơ bản của trái phiếu bao gồm:

  • Tổng giá trị phát hành: 1.150 tỷ đồng Việt Nam
  • Tổng giá trị được Guarantco bảo lãnh thanh toán: 100% giá trị phát hành.
  • Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)
  • Loại tiền tệ phát hành: Việt Nam đồng.
  • Lãi suất trái phiếu: 7,2%/năm.
  • Thời hạn trái phiếu: 10 năm.
  • Mục đích phát hành: tài trợ vốn cho các dự án BOT trọng điểm của công ty.

Với việc phát hành thành công trái phiếu có thời hạn 10 năm, CII là công ty đầu tư hạ tầng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam phát hành thành công trái phiếu được bảo lãnh thanh toán toàn bộ bởi GuarantCo. Đồng thời, việc phát hành thành công trái phiếu này đã một lần nữa khẳng định năng lực của CII trong việc tiếp cận và thuyết phục các tổ chức tài chính quốc tế lớn như Goldman Sachs, Ayala, MPTC, Rhinos…và mới đây nhất là GuarantCo, qua đó giúp nâng cao uy tín tín dụng của CII đối với thị trường vốn trong và ngoài nước.

CII tin tưởng rằng sự hợp tác với GuarantCo là tiền đề để công ty tiếp tục triển khai chiến lược huy động vốn đầu tư dài hạn cho các dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam, qua đó mang lại giá trị bền vững lâu dài cho cổ đông, cho công ty CII.

Đôi nét về GuarantCo:

GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group – PIDG). GuarantCo được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 là Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. GuarantCo được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA- và Moody’s xếp hạng A1. Khi GuarantCo bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của GuarantCo.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan