Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII niêm yết 300 tỷ đồng trái phiếu CII11713 (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo )

01 Tháng 11. 2017

Ngày 27/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mã chứng khoán CII11713 và bắt đầu giao dịch từ ngày 06/11/2017.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết số 388/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cấp ngày 27/10/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) xin công bố về việc niêm yết trái phiếu của Công ty tại HSX như sau:

1.Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3914 1905                               Fax: (028)3914 1910

Website: www.cii.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 20 ngày 15/12/2016

2.Vốn điều lệ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Vốn điều lệ đăng ký (theo Giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 15/12/2016): 2.748.282.370.000 đồng

Vốn thực góp (theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017): 2.798.064.150.000 đồng
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư…

3.Trái phiếu niêm yết

Tên chứng khoán: Trái phiếu CII_BOND2017-04

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo

Mã chứng khoán : CII11713

Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 3.000.000 trái phiếu

Tổng giá trị niêm yết: 300.000.000.000 đồng

Ngày phát hành: 15/08/2017

Ngày đáo hạn: 15/08/2019

Lãi suất: 10,5%/năm

Kỳ Tính Lãi: 06 tháng/lần

Ngày chính thức giao dịch: 06/11/2017

 4. Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

– Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình,Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 5 & 6 Toà nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức liên quan