Chưa được phân loại

Công ty CII mua hơn 2.000.000 cổ phiếu CEE

29 Tháng 03. 2019

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã thông báo giao dịch mua 2.043.100 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Trước đó, công ty CII đã đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu CEE nhưng đã mua không đủ số lượng do điều kiện của thị trường không cho phép mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký với mức giá kỳ vọng.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019.

Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng nắm giữ cổ phiếu CEE từ 21.715.112 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ sở hữu 54,97%) lên thành 23.761.212 cổ phiếu CEE, chiếm tỷ lệ sở hữu 60,15%.

Xem Báo Cáo

Tin tức liên quan