Thông tin công bố

Công ty CII ký kết hợp đồng chính thức với Hongkong Land ngày 12/12/2017

30 Tháng 11. 2017

Thừa ủy quyền của Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII, ngày 30/11/2017,  Chủ tịch HĐQT CII đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-HĐQT-CII về việc thông qua toàn văn nội dung các Hợp đồng hợp tác đầu tư với Hongkong Land.

Theo kế hoạch, ngày 12/12/2017, CII sẽ ký kết Hợp đồng chính thức với Hongkong Land tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hợp tác với Hongkong Land sẽ tạo tiền đề để CII phát triển mảng bất động sản cao cấp, đồng thời mang lại lợi nhuận tốt cho CII trong giai đoạn 2018 – 2020.

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan