Chưa được phân loại

Công ty CII kết thúc thu phí Xa lộ Hà Nội

29 Tháng 12. 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Trên cơ sở đề xuất của Công ty CII, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chấp thuận cho phép công ty CII:

1. Kết thúc thu phí giao thông tại trạm Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới (dự án cầu Rạch Chiếc) từ 24 giờ ngày 31/12/2017 .

2. Chưa bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội) từ 0h ngày 01/01/2018. Đề xuất nêu trên của công ty CII dựa trên các cơ sở sau:

a. Dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, doanh thu thu phí đã vượt ước tính trong phụ lục hợp đồng BOT. Theo đó, thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 31/12/2017 thay vì 0h ngày 01/01/2019, sớm hơn 1 năm so với phụ lục hợp đồng đã ký kết.

b. Công ty CII cần có thời gian để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng nhằm tạo sự liên thông giữa các trạm thu giá trên cả nước.

c. Công ty CII muốn tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt của người dân trước và sau Tết Mậu Tuất 2018.

d. Công ty CII cần có thêm thời gian hoàn tất một số thủ tục pháp lý trước khi chính thức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ nhằm hoàn vốn cho dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Công ty CII khẳng định rằng việc thay đổi thời điểm bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận và dòng tiền của CII trong năm 2018 cũng như các năm tiếp theo do việc này đã được phản ánh trong kế hoạch tài chính của công ty.
Công ty CII kính báo cáo để Quý cổ đông được rõ tránh trường hợp phát sinh hiểu lầm về việc dừng thu giá dịch vụ tại trạm Xa lộ Hà Nội.

Tin tức liên quan