Tin báo chí

Công ty CII được Forbes Việt Nam bình chọn Top 50 DN Niêm yết Tốt nhất VN lần thứ 4

07 Tháng 06. 2018

Tháng 6/2018, Công ty CII vinh dự lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, đây là một trong các bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam.

Để thực hiện danh sách này, Forbes xếp hạng lựa chọn các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường, bao gồm cả những công ty lớn, công ty vừa và nhỏ thuộc 11 lĩnh vực, kể cả đa ngành để tính toán trên cả hai phương diện định lượng và định tính. Xét về định lượng, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS. Xét về định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2013-2017.

Trong giai đoạn 2013-2017, tổng doanh thu của CII tăng khoảng 4,2 lần từ 1.007 tỷ đồng lên 4.230 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 13.5 lần từ 119 tỷ đồng lên gần hơn 1.600 tỷ đồng. Song song với với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, công ty CII đã liên tục gia tăng danh mục đầu tư, và tổng tài sản theo đó đã tăng từ mức 8.017 tỷ đồng lên gần 20.709 tỷ đồng chỉ trong vòng 5 năm từ năm 2013 đến 2017, tương đương với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21%/năm. Bên cạnh đó, giá trị vốn hóa thị trường của CII cũng tăng mạnh khoảng 3.5 lần từ mức 2.100 tỷ đồng năm 2013 lên tới 7.500 tỷ đồng tại năm 2017.

Việc CII luôn có tên trong danh sách các công ty niêm yết uy tín nhất Việt Nam bình chọn bởi các tổ chức danh tiếng như Forbes Vietnam đã khẳng định thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh và trong việc xây dựng, phát triển uy tín trên truyền thông Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Danh sách top 50 Forbes VN 2018

Tin tức liên quan