Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII công bố niêm yết trái phiếu CII11722 với tổng giá trị 300 tỷ đồng

02 Tháng 05. 2018

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc niêm yết trái phiếu  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty CII xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc niêm yết trái phiếu CII11722.

1. Loại chứng khoán : Trái phiếu

2. Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu công ty/doanh nghiệp

3. Mã chứng khoán : CII11722

4. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu

5. Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.000.000 (ba triệu) trái phiếu

6. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ đồng)

7. Ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2018

8. Ngày chính thức giao dịch: 09/05/2018

9. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan