Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII công bố hạn chót đăng ký và thời gian nhận lãi trái phiếu CII11722

30 Tháng 05. 2018

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/12/2017 đến 29/06/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 15/06/2018
  • Thời gian nhận lãi trái phiếu: kể từ ngày 29/06/2018.
    • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM:
    • Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
    • Điện thoại: 028 – 36221025 Fax: 028 – 36367100

d Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan