Thông tin công bố

Công ty CII công bố ngày diễn ra Đại Hội Cổ đông Thường niên 2017

04 Tháng 04. 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/03/2018 như sau:

Thời gian:   8 g 00, ngày 24/04/2018

Địa điểm:    Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Nội dung đại hội:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 • Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017.
 • Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
  • Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
  • Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu ESOP 2016 và phát hành cổ phiếu ESOP 2018.
  • Sửa đổi Điều lệ.
  • Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.
  • Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ trong năm 2017 thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư Hàn Quốc.
  • Chuyển trụ sở và địa điểm hoạt động làm việc của Công ty.
  • Điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401.
  • Một số nội dung khác (nếu có).

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  kể từ ngày 10/04/2018 tại Văn phòng Công ty CII (50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: http://www.cii.com.vn

Ghi chú:

 1. Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
 2. Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 • Ông Đoàn Minh Thư –  Trưởng BKS Công ty CII
 • Bà Trịnh Thị Ngọc Anh –  Thành viên BKS Công ty CII
 • Bà Trần Thị Tuất       –  Thành viên BKS Công ty CII

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gởi về văn phòng Công ty CII trước 17g ngày 23/04/2018.

Xem Công Bố Thông Tin

 

Tin tức liên quan