Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu CII11713

31 Tháng 01. 2018

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-04, mã trái phiếu CII11713 từ ngày 15/08/2017 đến 28/02/2018, Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 13/02/2018
 • Thời gian nhận lãi trái phiếu: kể từ ngày 28/02/2018
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM.
   • Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
   • Điện thoại: 028.39141905 – Fax: 028.39141910.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan