Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII công bố hạn chót đăng kí trả lãi trái phiếu CII_BOND2017-03

01 Tháng 10. 2018

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/07/2018 đến 26/10/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau:

 • Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 12/10/2018.
 • Thời gian nhận lãi trái phiếu: kể từ ngày 26/10/2018.
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII11709 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM:
   • Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 26/07/2018.
   • Điện thoại: +84-28 3823 3299 – Fax: +84-28 3823 3301.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan