Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố các Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 3 năm 2017

30 Tháng 10. 2017

Ngày 30/10/2017, công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính (BCTC) Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất của quý 3 năm 2017.

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có thể xem và tải 2 bản BCTC tại đây.

BCTC Công ty Mẹ Quý 3 năm 2017 BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2017

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư cũng có thể xem vào theo dõi các BCTC các kỳ trước trong năm 2017 tại đây.

Xem BCTC Công ty mẹ năm 2017 Xem BCTC Hợp nhất năm 2017

 

Tin tức liên quan