Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 2 năm 2018

30 Tháng 07. 2018

Công ty CII kính gửi tới các nhà đầu tư và cổ đông Bản Báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và Hợp nhất cho kỳ Quý 2 năm 2018.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuếCông ty mẹ quý 02 năm 2018 lãi 8,97 tỷ đồng, tăng nhẹ so với lợi nhuận đạt được quý 2 năm 2017 (2,3 tỷ đồng) là do doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất đạt 33 tỷ đồng, giảm 316 tỷ đồng so với số liệu tương ứng năm 2017 do Quý 2 năm 2017, Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu tài chính với việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con theo Quy định. Trong Quý 2 năm 2018, Công ty không phát sinh nghiệp vụ tương tự như trên.

Tuy nhiên, như đã công bố trong Đại hội Cổ đông và giải trình báo cáo tài chính Quý 1/2018, do đặc thù hoạt động của đơn vị trong năm nay tập trung vào mảng bất động sản nên lợi nhuận được ghi nhận khi hoàn tất Quyền sử dụng/Quyền sở hữu Bất động sản cho người mua. Do vậy, lợi nhuận của CII sẽ tăng mạnh trong Quý 3 và Quý 4/2018. Dựa vào các thông số mà hiện nay CII đang có, Công ty nghĩ rằng Công ty có thể hoàn thành hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội Cổ đông đã thông qua.

Chi tiết về Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 2 năm 2018 Công ty CII xin vui lòng xem bên dưới.

Xem BCTC Công ty mẹ Quý 2 - 2018 Xem BCTC Hợp nhất Quý 2 - 2018

 

Tin tức liên quan