Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

04 Tháng 04. 2016

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và NĐT báo cáo tài chính quý 1/2016 của công ty mẹ CII

Trong quý 1/2016, công ty mẹ CII đạt lợi nhuận sau thuế 285 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 93 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ. Doanh thu tài chính đạt 332 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm còn khoảng 2,75 tỷ đồng (so với hơn 56,7 tỷ đồng năm ngoái) và chi phí doanh nghiệp được hoàn nhập hơn 36,6 tỷ đồng.

Xem báo cáo tại đây

Tin tức liên quan