Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ quý 3 năm 2018

30 Tháng 10. 2018

Công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 3 năm 2018.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Công ty mẹ lãi 3,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với lợi nhuận đạt được trong Quý 3 năm 2017 (2,2 tỷ đồng) là do doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ cũng đạt 29,72 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 95,59 tỷ đồng chủ yếu là do:

  1. Lợi nhuận gộp về hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ở các Công ty trong tập đoàn tăng mạnh do một số công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành được ghi nhận doanh thu trong kỳ.
  2. Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 3 năm 2018 của Công ty CII, vui lòng xem theo liên kết đính kèm dưới đây:

BCTC Công ty mẹ BCTC Hợp nhất

Tin tức liên quan