Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2018

22 Tháng 01. 2019

Công ty CII xin kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư bảng báo cáo tài chính của Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 4 năm 2018.

Theo đó, Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 công ty mẹ lãi 28,7 tỷ đồng, tăng so với lợi nhuận đạt được quý 4 năm 2017 (7,2 tỷ đồng) là do cổ tức lợi nhuận được chia trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Hợp nhất đạt 15,7 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 11,5 tỷ đồng chủ yếu là do:

  1. Lợi nhuận gộp về hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ở các Công ty trong tập đoàn tăng mạnh do một số công trình, dự án đầu tư có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tốt hơn đã hoàn thành được ghi nhận trong kỳ.
  2. Phần lãi trong Công ty liên doanh, liên kết tăng nhẹ.
  3. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2019 – 2024, công ty vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đầu tư chuyên sâu vào từng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư vốn và kiểm soát được rủi ro tốt hơn.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 /2018 Xem Báo Cáo Tài Chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2018

Tin tức liên quan