Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

28 Tháng 08. 2018

Công ty CII xin công bố các bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất của 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó có các điểm chính sau đây.

Trong Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 10 tỷ đồng, giảm 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái (88,2 tỷ đồng), do các nguyên nhân sau:

  •  Công ty không phát sinh khoản doanh thu từ hoạt động thu phí hoàn vốn dự án cầu Rạch Chiếc mới (trạm thu phí Xa lộ Hà Nội) do dự án đã thu đủ để hoàn vốn đầu tư sớm hơn so với dự kiến (đây là khoản lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái)
  • Cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước do một số công ty con chưa có kế hoạch chi trả cổ tức.

Về Báo cáo Tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã ghi nhận Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ trên BCTCHN đạt 40 tỷ đồng, giảm 1.524 tỷ đồng so với số liệu tương ứng năm 2017 do trong Quý I và Quý II năm 2017, Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu tài chính với việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con theo Quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty không phát sinh nghiệp vụ tương tự như trên.

Tuy nhiên, như đã công bố trong Đại hội Cổ đông và giải trình báo cáo tài chính Quý I/2018, do đặc thù hoạt động của đơn vị trong năm nay tập trung vào mảng bất động sản nên lợi nhuận được ghi nhận khi hoàn tất chuyển Quyền sử dụng/Quyền sở hữu Bất động sản cho người mua. Do vậy, lợi nhuận của CII sẽ tăng mạnh trong Quý III và Quý IV/2018. Dựa vào các thông số mà hiện nay CII đang có, Công ty nghĩ rằng Công ty có thể hoàn thành hoặc hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận và Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

BCTC Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

 

 

Tin tức liên quan