Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII chốt ngày thanh toán lãi Trái phiếu CII_BOND2017-03

10 Tháng 10. 2017

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu đảm bảo giao dịch CII_BOND2017-03 (từ 26/10/2017 đến 25/10/2017), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 18/10/2017
 • Thời gian nhận lãi trái phiếu: kể từ ngày 26/10/2017.
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM.
   • Địa chỉ: Lầu 5 & 6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   • Điện thoại: (028) 3823 3299         Fax: (028) 3823 3301

Trân trọng

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan