Thông tin công bố

Công ty CII cập nhật tiến độ hợp tác với HongKong Land

22 Tháng 03. 2018

Vừa qua, Công ty CII có nhận được nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan đến tiến độ hợp tác với   HongKongLand về căn hộ cao cấp trên quỹ đất đẹp nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh (“Dự Án”), CII kính trả lời như sau:

Ngày 22/03/2018, Công ty CII và HongKongLand (HKL) đã họp và thống nhất tiến độ triển khai Dự Án như sau:

  • Phấn đấu đến ngày 30/03/2018, hoàn tất phê duyệt quy hoạch 1/500. Dự kiến chậm nhất đến ngày 16/04/2018, Công ty sẽ nhận được đợt thanh toán đầu tiên của HKL.
  • Dự kiến từ ngày 01/04/2018, Bắt đầu xây dựng nhà mẫu của Dự Án.
  • Dự kiến đến ngày 30/09/2018, hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể triển khai xây dựng Dự án.
  • Dự kiến đến ngày 01/10/2018, Dự án bắt đầu được đăng ký giữ chỗ.
  • Dự kiến hoàn thành toàn bộ Dự án vào tháng 12 năm 2021.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan