Kết quả sản xuất kinh doanh

công bố thông tin về tình hình tài chính của công ty CII

05 Tháng 10. 2020
xem thông tin công bố

Trong thời gian qua, để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công ty/CII”) đã thực hiện nhiều đợt huy động vốn lớn thông qua việc phát hành các trái phiếu doanh nghiệp. Cùng với đó, Công ty cũng đã nhận được một số câu hỏi, thắc mắc của Quý cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến tình hình tài chính của CII, việc sử dụng nguồn vốn trên cũng như kế hoạch trả nợ trong những năm tới. Do vậy, để quý cổ đông và quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình tài chính hiện tại của CII, Công ty xin cung cấp đến quý cổ đông một số thông tin cập nhật.

Tin tức liên quan