Cổ phiếu - Trái phiếu

công bố thông tin về thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu

23 Tháng 02. 2021
xem thông tin công bố

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Trái chủ về việc Công Ty đã hoàn tất thủ tục in Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã Trái Phiếu: CII42013- mã ISIN: VN0CII420136 (“Trái Phiếu”).

Kể từ ngày 25/02/2021, Quý Trái chủ có nhu cầu làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu, Quý Trái chủ vui lòng đến nhận tại trụ sở Công ty CII – Số 03A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Tin tức liên quan