Chưa được phân loại

Công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

18 Tháng 12. 2019

Công ty CII  công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan