Thông tin công bố

[CBTT] CII trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20%/mệnh giá

16 Tháng 06. 2016

Sau khi nhận được ý kiến của Cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016. HĐQT công ty CII đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá.

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức như sau:

  • Đợt 1: dự kiến chi trả cổ tức vào tháng 07 hoặc tháng 08 năm 2016 với tỷ lệ chi trả: 6,5%/mệnh giá.
  • Đợt 2: dự kiến chi trả cổ tức trước tết Âm lịch năm 2017 với tỷ lệ chi trả: 6,5%/mệnh giá.
  • Đợt 3: dự kiến chi trả cổ tức khoảng tháng 04 năm 2017, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ chi trả: 7%/mệnh giá.

Trân trọng.

Xem Công bố Thông tin

Tin tức liên quan