Tin dự án

CII: Tổ chức lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 qua địa phận tỉnh Ninh Thuận.

28 Tháng 12. 2015

Ngày 26/12/2015, Công ty CII tổ chức lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 qua địa phận tỉnh Ninh Thuận. Dự án được khởi công 07/2015. Đến nay, sau 17 tháng triển khai thực hiện (bao gồm cả thời gian GPMB), dự án đã hoàn thành theo đúng yêu cầu của Bộ GTVT mặc dù dự án được triển khai trễ 1 năm so với các dự án khác trên QL1. Đây là một trong những dự án cuối cùng trên QL1 được hoàn thành, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và chính trị quan trọng các tỉnh khu vực miền Trung.

 

Tin tức liên quan