Tin báo chí

Công ty CII tổ chức buổi tiếp xúc nhà đầu tư với chủ đề “CII – Tiềm năng phát triển 2018-2020”

30 Tháng 08. 2017

Hôm qua (ngày 29/08/2017), công ty CII đã tổ chức buổi tiếp xúc nhà đầu tư với chủ đề “CII – Tiềm năng phát triển 2018-2020” với mục đích cập nhật tình hình hoạt động hiện tại cũng như trình bày về tiềm năng phát triển trong 3 năm tới của công ty. Hội nghị đã đón tiếp gần 120 khách mời từ các quỹ đầu tư lớn, công ty chứng khoán, ngân hàng và báo đài tham dự.

Trong buổi hội nghị, Ban Điều hành đã công bố đến nhà đầu tư lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (LNST) dự kiến trong giai đoạn 2018-2020 như sau:

  • Năm 2018: khoảng 1.460 tỷ đồng
  • Năm 2019: khoảng 1.760 tỷ đồng
  • Năm 2020: khoảng 2.019 tỷ đồng

Ghi chú: LNST là khoản lợi nhuận ròng hợp nhất của Công ty mẹ CII sau khi trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát và không bao gồm các giao dịch không bằng tiền.

Bên cạnh đó, BĐH cũng dự kiến công ty sẽ đạt số dư tiền khoảng 2.800 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Ước tính khoảng 15% dòng tiền thu về của CII từ việc phát hành cổ phiếu mới (theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua ngày 6/9 tới đây) và phần còn lại từ lợi nhuận của các khoản đầu tư và các nguồn khác. Với dòng tiền thu về, CII kế hoạch sử dụng để tái đầu tư, trả nơ vay và chi trả cổ tức.

Quý nhà đầu tư có thể download tài liệu hội nghị tại đây:

Tải tài liệu tại đây Download Presentation here

 

Tin tức liên quan