Thông tin công bố

[CBTT] Công ty CII nhận đề cử vào danh sách Forbes 50 năm thứ 2 liên tiếp

31 Tháng 05. 2016

Ngày 30/05/2016, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam Forbes 50. Đây là lần thứ 4 Forbes Việt Nam công bố danh sách này tại Việt Nam và cũng là lần thứ 2 công ty CII được nhận đề cử vào danh sách Forbes 50.

Danh sách Forbes 50 xếp hạng lựa chọn các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường, bao gồm cả những công ty lớn và công ty vừa và nhỏ thuộc 13 lĩnh vực, kể cả đa ngành.

Forbes xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết, được sắp xếp theo từng nhóm ngành. Những cổ phiếu đang thua lỗ, hay trong quá trình hủy niêm yết, có quy mô quá nhỏ (giá trị vốn hóa dưới 300 tỉ đồng và doanh thu dưới 150 tỉ đồng…) đều không đủ tiêu chuẩn lọt vào danh sách xem xét sơ bộ. Ở bước kế tiếp, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2011 – 2015. Tiếp theo, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Các công ty con có hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào công ty mẹ (đã có tên trong danh sách), các công ty nhiều lần vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của hai sở giao dịch chứng khoán… đều bị loại.
Phần tính toán định lượng theo phương pháp của Forbes được sự hỗ trợ của công ty chứng khoán Bản Việt.

Trong năm 2015, công ty CII đã đạt được những kết quả kinh doanh rất khả quan. Doanh thu thuần năm 2015 đạt 1.750 tỷ đồng, trong đó doanh thu tài chính lên đến 1.030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 791,6 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ CII đạt 624,6 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 809 tỷ đồng.

 

Tin tức liên quan