Tin báo chí

CII LẦN THỨ BA LIÊN TIẾP ĐƯỢC FORBES VINH DANH MỘT TRONG 50 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM

30 Tháng 05. 2017

Công ty CII vinh dự lần thứ ba liên tiếp nằm trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một trong các bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam. Để thực hiện danh sách này, Forbes xếp hạng lựa chọn các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường, bao gồm cả những công ty lớn, công ty vừa và nhỏ thuộc 13 lĩnh vực, kể cả đa ngành. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2012-2016.

Trong giai đoạn 2012-2016, tổng doanh thu của CII tăng khoảng 2.5 lần từ 1.078 tỷ đồng lên 2.709 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 2 lần từ 488 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ đồng. Song song với với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, công ty CII đã liên tục gia tăng danh mục đầu tư, và tổng tài sản theo đó đã tăng từ mức 6.638 tỷ đồng lên gần 17.000 tỷ đồng (khi hợp nhất tài sản của CII B&R và CII E&C) chỉ trong vòng 5 năm từ năm 2012 đến 2016, tương đương với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21%/năm. Bên cạnh đó, giá trị vốn hóa thị trường của CII cũng tăng mạnh khoảng 3 lần từ mức 2.000 tỷ đồng năm 2012 lên tới 6.400 tỷ đồng tại năm 2016.

Việc CII luôn có tên trong danh sách các công ty niêm yết uy tín nhất Việt Nam bình chọn bởi các tổ chức danh tiếng như Forbes Vietnam đã khẳng định thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh và trong việc xây dựng, phát triển uy tín trên truyền thông Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Tin tức liên quan