Thông tin công bố

CII: Hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Trường Thuận Phát

20 Tháng 04. 2016

Ngày 20/04/2016, Công ty CII đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM về việc hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CII tại Công ty TNHH Trường Thuận Phát (TTP).

Như vậy, kể từ ngày 20/04/2016, TTP không còn là công ty con, công ty liên kết của CII.

Xem Công bố thông tin

Tin tức liên quan