Tin báo chí

CII: Báo cáo tài chính Quý 4 và cả năm 2015

28 Tháng 01. 2016

Công ty CII công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của riêng công ty mẹ. Theo đó, trong Quý 4/2015, công ty CII mẹ lỗ 26 tỷ đồng do phải trích lập một khoản dự phòng tài chính với số tiền là 97,5 tỷ đồng để đảm bảo an toàn tài chính như đã công bố trước đó. Cũng trong Quý 4/2015, doanh thu thu phí giao thông đạt 100,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tổng doanh thu hoạt động tài chính đạt 135,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng kết cả năm 2015, công ty CII mẹ đạt 438 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 86% so với lợi nhuận 236 tỷ của năm 2014.
Xem báo cáo

Tin tức liên quan