Kết quả sản xuất kinh doanh

CII: Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2016

06 Tháng 10. 2016

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016 của công ty mẹ như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý 03/2016 đạt 229,1 tỷ đồng, tăng 127,9% so với cùng kỳ năm trước (quý 03/2016 là 100,6 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 660,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 9 tháng năm 2015.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 03 năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do:

  • Các công ty con, công ty liên kết của CII tiến hành chi trả cổ tức và chia lợi nhuận cho CII, từ đó làm tăng lọi nhuận của công ty mẹ.
  • Công ty đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty. Như vậy, trong kỳ, số dư nợ vay của công ty giảm và chỉ số nợ vay/vốn chủ cũng được cải thiện đáng kể.
  • Các hoạt động khác như: thu phí và doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ vẫn ổn định và tăng trưởng tốt.

Ngoài ra, trong kỳ, công ty đã hoàn nhập trích lập khoản dự phòng tài chính với số tiền là 97,5 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập để đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong năm 2015).

Chi tiết về báo cáo tài chính công ty mẹ CII quý 03 năm 2016, vui lòng xem tại đây.

Xem báo cáo

 

Tin tức liên quan