Cổ phiếu - Trái phiếu

Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII

22 Tháng 11. 2017

Ông Lê Vũ Hoàng, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CII, đã hoàn tất mua 1.000.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư.

Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch thành công, ông Lê Vũ Hoàng hiện đang nắm 2.043.186 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,83% (trên tổng số 246.244.905 cổ phiếu CII đang lưu hành). Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.Thời gian kết thúc giao dịch là ngày 22/11/2017.

Xem Thông Báo Giao dịch

Tin tức liên quan