Cổ phiếu - Trái phiếu

Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu CII

08 Tháng 11. 2017

Ông Lê Vũ Hoàng, chủ tịch HĐQT công ty CII vừa đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư.

Cụ thể, hiện nay, ông Lê Vũ Hoàng đang nắm giữ 1.043.186 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,42% (trên tổng số 246.244.905 cổ phiếu CII lưu hành). Sau khi thực hiện giao dịch, ông Lê Vũ Hoàng sẽ tăng số lượng sở hữu cổ phiếu CII lên 2.043.186 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ  sở 0,83%,  (trên tổng số 246.244.905 cổ phiếu CII lưu hành).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/11/2017 đến ngày 13/12/2017 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Xem Báo Cáo Giao Dịch

Tin tức liên quan