Thông tin công bố

CBTT về việc thành lập phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII và chấp thuận cho CII nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park

30 Tháng 12. 2019

Công ty CII kính gửi lại bản chính thức nội dung thông tin công bố:

– Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT chấp thuận phê duyệt thành lập phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII thay thế cho phòng Đầu tư hiện tại của CII. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Dương Quang Châu – hiện đang là Giám đốc đầu tư CII sẽ giữ chức vụ Giám đốc phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII.

– Cùng ngày 30/12/2019, Chủ tịch HĐQT CII đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-HĐQT-CII về việc chấp thuận cho CII nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park (“TTRP”) do Shining Armor Limited (“SAL”) sở hữu và sau đó sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại TTRP do CII sở hữu cho đơn vị hợp tác mới với CII. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng phần vốn góp trên, CII sẽ sở hữu 19,99% vốn điều lệ của TTRP.

XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan