Chưa được phân loại

CBTT VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC YÊU CẦU RÀ SOÁT QUY ĐỊNH NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRONG ĐÓ CII VỪA PHÁT HÀNH 800 TỶ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

26 Tháng 08. 2019

Sau thông tin Ngân Hàng Nhà Nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát các quy định, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, Công ty CII có nhận được nhiều cuộc điện thoại của cổ đông về đợt phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp vừa qua của CII.

Để tránh hiểu nhầm, công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (do CII vừa phát hành) là liên danh các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong và ngoài nước, không phải là các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam.

XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan