Thông tin công bố

[CBTT] Thông báo thư mời Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

09 Tháng 04. 2016

Công ty CII trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/03/2016 sẽ được tổ chức vào lúc 8g30, ngày 26/04/2016 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Nội dung đại hội:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 • Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông:
  • Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CII B&R.
  • Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
  • Sửa lỗi Điều lệ Công ty.
  • Một số nội dung khác (Nếu có)

Quý cổ đông xin vui lòng xem Tài liệu Đại hội theo file đính kèm (bên dưới) kể từ ngày 08/04/2016 hoặc tới văn phòng công ty CII để nhận tài liệu.

Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và Tài liệu Đại hội. Quý cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 thành viên trong Ban Kiểm Soát Công ty CII có tên sau đây để quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

 • Ông Đoàn Minh Thư – Trưởng BKS Công ty CII
 • Bà Trịnh Thị Ngọc Anh – Thành viên BKS Công ty CII.
 • Bà Trần Thị Tuất – Thành viên BKS Công ty CII.

Sau khi ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng gởi về văn phòng Công ty trước 17g ngày 25/04/2016.

Xem Tài liệu Đại hội

Tin tức liên quan