Kết quả sản xuất kinh doanh

[CBTT] Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1/2017 công ty CII

03 Tháng 04. 2017

Công ty CII xin gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư công bố thông tin kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 1/2017.

Theo báo cáo nhanh của các đơn vị thành viên thuộc CII Group, Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cập nhật đến Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất Quý 1/2017 như sau:

– Ước tính Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Quý 1/2017 là 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 76,9% kế hoạch tài chính năm 2017 đã được Hội đồng quản trị CII thông qua.
– EPS trong Quý 1/2017 là 4.559 đồng/cổ phiếu (tính trên 241.266.727 cổ phiếu lưu hành).
Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan