Thông tin công bố

[CBTT] Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội trở thành công ty liên kết của CII

31 Tháng 03. 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc mua lại cổ phần Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội:

Ngày 31/03/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty CII đã ban hành Nghị quyết chấp thuận cho CII mua lại 48,996% cổ phần Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (XLHN). Và công ty đã hoàn tất thực hiện ngay trong ngày. Như vậy, Công ty XLHN đã trở thành công ty liên kết của CII.

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

 

Tin tức liên quan