Cổ phiếu - Trái phiếu

[CBTT] Công ty CII thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch

07 Tháng 07. 2017

Ngày 07/07/2017, Hội đồng quản trị công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT (NK2017 – 2022), theo đó, Hội đồng Quản trị CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu, thời hạn 2 năm với một số điều khoản cơ bản như sau:

 • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
 • Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, được đảm bảo giao dịch.
 • Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
 • Lãi suất Trái phiếu:
  • Năm 1: 8%/năm
  • Năm 2: Lãi suất tham chiếu + 1%/năm

Lãi suất tham chiếu: Bình quân lãi suất huy động tiền gửi doanh nghiệp bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng lãi sau được công bố bởi 4 ngân hàng Thương mại: BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Argibank.

 • Tổ chức đảm bảo giao dịch Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM
 • Đảm bảo giao dịch Trái phiếu:
  • Đối với các Trái chủ có nhu cầu bán Trái phiếu, Tổ chức Giao dịch Trái phiếu cam kết thực iện mua lại Trái phiếu theo Giá Mua Lại.
  • Đối với các nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái phiếu, Tổ chức Giao dịch Trái phiếu sẽ thực hiện bán lại Trái phiếu theo Giá Bán Lại (với điều kiện Tổ chức Giao dịch Trái phiếu đang có nắm giữ Trái phiếu).

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan