Chưa được phân loại

[CBTT] Công ty CII hoàn tất giảm mã ngành để nới room nước ngoài

19 Tháng 09. 2016

Công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Triển khai Nghị quyết Hội đồng Quản trị CII ngày 13/09/2016 về việc điều chỉnh mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:

1. Ngày 19/09/2016, CII đã nhận được Giấy xác nhận số *626254/16* ngày 16/09/2016 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (đinh kèm).

2. Sau khi nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, trong ngày 19/09/2016, CII đã gửi hồ sơ lên ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng kí tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CII lên 70%.

Trân trọng

Xem Công Bố Thông Tin và đính kèm

Tin tức liên quan